vLab Manager


vLab Manager

vLab Manager

vLab Manager on virtuaalmasinate (VM) provisioneerimise tarkvara, mille peamiseks eesmärgiks on luua eel-defineeritud parameetrite põhjal ühtne IT-keskkond erinevate projektide ja küberharjutuste läbiviimiseks.

vLab Manageri kasutatakse iga-aastaselt ühe maailma suurima küberkaitseõppuse Locked Shields keskkondade ettevalmistamisel. Õppust korraldab NATO Kooperatiivse Küberkaitse Kompetentsikeskus koostöös partneritega Eestist ja mujalt NATO riikidest.